Naslovna strana

From Forest Restoration Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 73% complete.
COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji) je organizacija za finansiranje istraživačkih i inovacionih mreža.

ForestRestorationViki je pokrenut 2022. godine i zasnovan je na radu COST Action CA19128 PEN-CAFoRR (Panevropska mreža za klimatsko adaptivno obnavljanje šuma i pošumljavanje), uz podršku COST-a (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji).

Posetite veb lokaciju PEN-CAFoRR i COST za više informacija.

File:Pen-caforr-logo-135k135.png
PEN-CAFoRR (Panevropska mreža za klimatski adaptivnu obnovu i pošumljavanje)

ForestRestorationViki ima za cilj da postane baza podataka koja će sadržati sve relevantne informacije u vezi sa klimatskim adaptivnim obnavljanjem šuma i pošumljavanjem u Evropi, uključujući izvore i dostupnost FRM-a, najsavremenije metodologije i metode, trenutno znanje i alate i druge proizvode dostupno na tržištu.

Za izgradnju baze podataka za ForestRestorationViki, uključujući iskustvo iz metodologija, alata, materijala i proizvoda, angažovanje zainteresovanih strana je ključno. PEN-CAFoRR Akcija će pregledati i iskoristiti postojeća iskustva i dobre prakse u Evropi i širom sveta. Zajedno sa naučnom zajednicom, relevantne zainteresovane strane će imati pristup najnovijim saznanjima i rezultatima PEN-CAFoRR Akcije.

Nakon životnog veka COST Akcije, ForestRestorationViki ima za cilj da predstavlja rastuću i održivu bazu podataka koju doprinose istraživači, stručnjaci i profesionalci i koja je korisna svim ljudima i organizacijama zainteresovanim za obnovu šuma.


Pre nego što počnete

Kategorije

  • Definitions
  • Tools
  • Projects
  • Examples

Pages