Početna strana

From Forest Restoration Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 100% complete.
COST (European Cooperation in Science and Technology) je organizacija za finansiranje istraživačkih i inovacionih mreža.

ForestRestorationWiki je pokrenut 2022. godine i zasniva se na radu KOST Akcije Pan-evropske mreže za klimatski adaptiranu obnovu šuma i pošumljavanje (COST Action CA19128 PEN-CAFoRR - Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation), podržanu od strane organizacije COST (European Cooperation in Science and Technology).

Posetite PEN-CAFoRR i COST za više informacija.

PEN-CAFoRR (Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation)

ForestRestorationWiki ima za cilj da postane baza podataka koja sadrži sve relevantne informacije u vezi sa klimatskim adaptivnim obnavljanjem šuma i pošumljavanjem u Evropi, uključujući sve dostupne izvore o obnovi šumskih predela i rešenjima zasnovanim na prirodi, najsavremenije tehnologije i metode, trenutno znanje, alate i druge proizvode dostupne na tržištu.

Za izgradnju baze podataka za ForestRestorationWiki, uključujući stečena iskustva iz primene različitih metodologija, alata, materijala i proizvoda, angažovanje zainteresovanih strana je ključno. Akcija PEN-CAFoRR će sumirati i iskoristiti postojeća iskustva i dobre prakse u Evropi i širom sveta. Zajedno sa naučnom zajednicom, relevantne zainteresovane strane će imati pristup najnovijim saznanjima i rezultatima Akcije PEN-CAFoRR.

Nakon trajanja projekta KOST Akcije PEN-CAFoRR, ForestRestorationWiki ima za cilj da predstavlja rastuću i održivu bazu podataka kojoj doprinose istraživači, stručnjaci i profesionalci i koja je korisna svim ljudima i organizacijama zainteresovanim za obnovu šuma.


Pre nego što počnete

Kategorije

  • Definicije
  • Alati
  • Projekti
  • Primeri

Strane